Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä on Momocode oy (Y-tunnus 2578144-8). Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa support@emended.com.

Käyttäjän rekisteröityessä kerätään seuraavat tiedot:

 • sähköpostiosoite
 • etunimi
 • sukunimi
 • salasana, jos ei käytetä ulkoista kirjautumista.

Käyttäjä voi itse päivittää tiedot tilinhallintasivulla.

Jos käyttäjä tunnistetaan ulkoisesti Googlen tai tiimin LTI-integraation kautta, tallennetaan ulkoisen järjestelmän tekninen käyttäjätunniste kytkennän ylläpitämiseksi.

Lisäksi palvelua käyttäessään käyttäjät itse syöttävät ja hallitsevat seuraavia tietoja:

 • jäsenyydet tiimeihin
 • kurssiosallistumiset
 • kommenttisapluunat
 • kirjoitelmat
 • kirjoitelmien palautteet.

Kaikkia annettuja tietoja ei ole mahdollista itse poistaa enää myöhemmin, kuten jo opettajan arvioitaviksi lähetettyjä kirjoitelmia.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

 • käyttöoikeuksien hallintaan
 • ilmoitusten lähettämiseen (käyttäjä voi estää ilmoitukset)
 • osallistuttavilla kursseilla opiskelijan tarpeellisten tietojen näyttämiseen opettajalle
 • opettajan tarpeellisten tietojen näyttämiseen tämän opettajan kurssien osallistujille
 • osallistuttavissa tiimeissä opettajan tarpeellisten tietojen näyttämiseen tiimin ylläpitäjälle.

Palvelua käytettäessä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään:

 • palvelimen seurantaan
 • teknisten ongelmien selvittämiseen
 • väärinkäytösten selvittämiseen.

Tietoihin on pääsy:

 • järjestelmän ylläpitäjillä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja luovuteta EU-alueen ulkopuolelle.

Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa tilinhallinnassa tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen support@emended.com.

Tallennetut tiedot säilytetään palvelimella siten, että niihin pääsevät käsiksi vain nimetyt ylläpidosta vastaavat henkilöt.